Culinary Heritage Europe

culinary heritage logo.jpg

Regional Matkultur Oslofjord er en del av Culinary Heritage Europe. Dette er Europas største lokalmatnettverk som er i 15 land fordelt på 50 regioner. Nettverket startet i 1995 i Sverige og drives derfra. Medlemmene er bedrifter fra hele verdikjeden, fra bonde til restaurant. Fokuset er lokalmat og mattradisjoner.

En viktig del av Culinary Heritage Europe sitt arbeid er å legge til rette for samarbeid på tvers av land og regioner for økt salg og synlighet av lokalmat, men også erfaringsutveksling på tvers av landegrenser. For å bli medlem i nettverket må man oppfylle bestemte krav som varierer avhengig om man er produsent eller serveringssted. Det benyttes en felles logo i alle landene - kokkehatten med kniv og gaffel. Fordelen med en felles logo er at medlemmene blir lett gjenkjennelige og at besøkende fra andre land raskt kan identifisere hva vedkommende bedrift står for - bruk av lokale råvarer samt mattradisjoner. 


Se vår video om hva vi står for

A brief look behind the scenes and what kind of values Regional Culinary Heritage Europe networks business members stands for!

Noen av våre europeiske medlemmer


Culinary heritage Europe sine nettsider www.culinary-heritage.com