Støttemedlemmer

Vi har også ulike medlemmer som ikke direkte driver en virksomhet med produksjon eller salg av mat, men som likevel er medlemmer i Regional Matkultur som støttemedlemmer. Dette er aktører som arbeider med mat på ulike fronter og som er viktige støttespillere og samarbeidspartnere for oss.